mag. oec. Srđan Praštalo

Direktor

Telefon: +387 51 922 050

Email: [email protected]

Biografija

Odgovoran za upravljanje cjelokupnim poslovanjem i vođenje ključnih klijenata. Upravlja kompleksnim projektima koji podrazumijevaju kombinaciju upravljačkih, finansijskih, investicionih, brokerskih i konsultantskih znanja, vještina i iskustava.

U toku svog profesionalnog angažmana stekao je dugogodišnje iskustvo u brokerskim, investicionim i rukovodećim poslovima, radeći u brokersko-dilerskoj kući “Eurobroker” a.d. Banja Luka, Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Aktiva Invest” a.d. Banja Luka, te kao generalni direktor konsultantske kuće Consultin doo Banjaluka, a posjeduje i bogato iskustvo kao član ili predsjednik upravnih i nadzornih odbora nekoliko preduzeća: “Bentonit” a.d. Šipovo, “Potkozarje” a.d. Gradiška, “Čistoća” a.d. Banja Luka, “Banjaluka Film” a.d. Banja Luka, “Veletrgovina” a.d. Gradiška, Zatvoreni investicioni fond “Aktiva Fond” a.d. Banja Luka, “Gas Promet” Istočno Sarajevo i “Tržnica” a.d. Banja Luka. Jedan period radio je i kao asistent na “Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment” Banja Luka, na predmetima Upravljačko računovodstvo, Finansijska tržišta i berzansko poslovanje i Finansijski menadžment.

Kroz profesionalni angažman u prethodnom periodu direktno je učestvovao u organizaciji, provođenju, rukovođenju i sanaciji/restrukturiranju privrednih subjekata koje je zajedno sa svojim timovima uspijevao spasiti od predstečajnih i stečajnih postupaka, sačuvati njihovu imovinu i od njih stvoriti profitabilne i samoodržive privredne subjekte.

U mnogim poslovnim sistemima, unutrašnjom reorganizacijom uspostavljao je sisteme koji su uticali na povećanje produktivnosti, racionalizaciju troškova, stvaranju veće profitabilnosti, kao i poboljšanje stepena naplate potraživanja. Učestvovao je i u procesima pripreme privrednih subjekata za prodaju udjela u istima, te rukovodio izradom strategija i preuzimanja privrednih subjekata i investicionih fondova. U velikom broju slučajeva uspijevao da se izbori za prava manjinskih akcionara u monopolističkim preduzećima, te aktivnostima uticao na povećanje vrijednosti kompanija. Osim toga, u prethodnom periodu posredovao u dovođenju velikog broja stranih investitora na tržište Bosne i Hercegovine.

U VELA consulting prešao je sa mjesta generalnog direktora konsultantske kuće „Consultin“ doo Banjaluka, na koje mjesto je došao sa mjesta predsjednika Uprave i generalnog direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d. Banjaluka.

Posjeduje položen državni ispit za zvanje Brokera i Investicionog menadžera. Učestvovao na brojnim stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije iz domena profesionalnog angažmana. Aktivno govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.