Usluge

Usluge koje nudimo

Due diligence, Restrukturiranje, Screening, Sastavljanje poslovnih izvještaja, Privatizacija, Izrada biznis planova, Istraživanje tržišta…

Vođenje glavne knjige, Vođenje knjige KUF-a I KIF-a, Robno i materijalno knjigovodstvo, Piprema i vođenje poreskih evidencija, Izrada poreskih bilansa…

Virtual office omogućava Vam da vodite svoje poslovanje sa bilo koje tačke na planeti u bilo koje doba dana i što je najvažnije, bez troškova zakupa kancelarije.

Zajedno sa našim stručnim timom advokata nudimo usluge iz oblasti radnog, privrednog, procesnog, građanskog i upravnog prava.

Razvoj IT/IS arhitekture, Planiranje i razvoj informacionih sistema, Selekcija rješenja za podršku poslovanju, Implementaciju rješenja za podršku poslovanju (ERP, BI, CRM, DMS)..

Analiza i istraživanje tržišta, Online promocija, Social media marketing, SEO optimizacija, Izrada sajtova, Grafički dizajn, Video produkcija.

Naš tim vrši izradu Studije o transfernim cijenama i daje Vam smjernice prema kojima treba da se odvija Vaše buduće poslovanje.

U sklopu poslovnog savjetovanja, zajedno sa timom advokata, stalnih savjetnika, te stručnjaka iz oblasti HR (Human Resources) nudimo i uslugu organizacije, te eksternog praćenja ljudskih resursa kod Poslodavaca