Usluge

Usluge koje nudimo

Due diligence,  Restrukturiranje Screening, sastavljanje poslovnih izvještaja, privatizacija, izrada biznis planova, istraživanje tržišta…

Vođenje glavne knjige, Vođenje knjige KUF-a I KIF-a, robno i materijalno knjigovodstvo, priprema i vođenje poreskih evidencija, izrada poreskih bilansa…

Virtual office omogućava Vam da vodite svoje poslovanje sa bilo koje tačke na planeti u bilo koje doba dana i što je najvažnije, bez troškova zakupa kancelarije.

Zajedno sa našim stručnim timom advokata nudimo usluge iz oblasti radnog, privrednog, procesnog, građanskog i upravnog prava.

Razvoj IT/IS arhitekture, planiranje i razvoj informacionih sistema, selekcija rješenja za podršku poslovanju, implementaciju rješenja za podršku poslovanju (ERP, BI, CRM, DMS)..

Analiza i istraživanje tržišta, online promocija, social media marketing, SEO optimizacija, izrada sajtova, grafički dizajn, video produkcija.

Naš tim vrši izradu Studije o transfernim cijenama i daje Vam smjernice prema kojima treba da se odvija Vaše buduće poslovanje.

U sklopu poslovnog savjetovanja, zajedno sa timom advokata, stalnih savjetnika, te stručnjaka iz oblasti HR (Human Resources) nudimo i uslugu organizacije, te eksternog praćenja ljudskih resursa kod Poslodavaca