Poslovno i finansijsko savjetovanje

Usluge koje nudimo

Sastavljanje izvještaja o poslovanju privrednih subjekata

Provođenje organizacionih i statusnih promjena subjekta

Posredovanje u kupoprodaji privrednog subjekta

Analiza i istraživanje tržišta

Provođenje organizacionih i statusnih promjena privrednih subjekata

Izrada biznis planova

Ocjena boniteta privrednih subjekata

Sastavljanje izvještaja o poslovanju privrednih subjekata

Projekti povezivanja i podjele privrednih subjekata

Organizacija i uspostavljanje profitnih centara unutar privrednog subjekta

Privatizacija

Analiziranje investicionih prilika

Due Dilligence

Procjena i određivanje realne vrijednosti privrednih subjekata

Sastavljanje izvještaja o poslovanju privrednih subjekata

Obezbjeđivanje finansijske podrške