Računovodstveni poslovi

Usluge koje nudimo

Knjigovodstveno evidentiranje osnovnih sredstava i opreme

Izrada i predaja PDV prijave

Vođenje i knjiženje blagajne u skladu sa važećim propisima

Vođenje glavne knjige

Izrada i knjiženje kalkulacija maloprodaje i veleprodaje

Utvrđivanje poreskih obaveza

IT audit

Izrada poreskih bilansa

Knjigovodstveno računovodstveni poslovi

Izrada kartica kupaca i dobavljača u knjigovodstvu

Priprema i vođenje poreskih evidencija

Vođenje knjige KUF-a i KIF-a

Izrada računovodstvenih politika, pravilnika i drugih akata

Robno i materijalno knjigovodstvo

Implementacija rješenja za podršku poslovanju