Etički i poslovni kodeks

Poslovanje baziramo na poštovanju odgovarajućih profesionalnih standarda

Kao članovi VELA consulting tima svoje poslovanje baziramo na poštovanju odgovarajućih profesionalnih standarda, zakona, propisa i internih politika i procedura, ali i na primjeni međunarodnog i internog etičkog kodeksa zasnovanog na našim korporativnim vrijednostima.

Etičkim kodeksom VELA consulting-a predstavljamo kako naše korporativne vrijednosti funkcionišu u praksi i konkretnim aktivnostima, te kako doprinose ostvarenju misije i vizije koju želimo postići.