Transferne cijene

Kako ćemo Vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve?

Ukoliko Vaša kompanija posluje sa povezanim pravnim licima, Vi ste u obavezi Poreskoj upravi uz predaju poreskog bilansa predati ili na njen zahtjev dostaviti „Studiju o transfernim cijenama“ a koja analizira navedeno poslovanje.

VELA consulting vrši izradu Studije o transfernim cijenama!

Istovremeno, možemo Vam dati i smjernice prema kojima treba da se odvija Vaše buduće poslovanje tako da ono bude u skladu sa prinicom „van dohvata ruke“!