Violeta Pejović

Savjetnik za računovodstvene poslove

Telefon: +387 51 922 058

Email: [email protected]

Biografija

Posjeduje višegodišnje iskustvo na poslovima iz područja robno-materijalnog knjigovodstva, računovodstva i poreza. Smatra da računovodstvo nisu samo brojke već jedan zanimljiv i dinamičan posao pun izazova sa jasnim ciljem a to je podrška kljentima na njihovom putu uspješnog poslovanja.
Redovna edukacija je postala svakodnevica jer smatra da je tačna informacija najvažnija stavka računovodstva.

Posjeduje računovodstvenu licencu i sertifikat poreskog eksperta.