Nevena Ilić

Senior consultant za razvoj informacionih tehnologija u poslovanju

Telefon: +387 51 922 060

Email: [email protected]

Biografija

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2013. godine, smjer Računovodstvo i revizija. Svoje profesionalno znanje i iskustvo stekla je radom na pozicijama Višeg stručnog saradnika u Sektoru za listing, edukaciju i odnose sa javnošću Banjalučke berze, zatim Referenta za ino nabavku u salonu keramike Enmon, te Knjigovođe u kompaniji Pepsico. U Vela Consulting prešla je sa mjesta Supervizora za računovodstvo i setlment kompanije Pepsico. Na izazove gleda kao na šansu za rast i napredak. Posjeduje licencu sertifikovanog računovođe i sertifikat eksperta za poreze, u postupku je sticanja licence za revizora.

Aktivno govori engleski jezik.