Mardalena Savić

Administrativni menadžer

Telefon: +387 51 922 050

Email: [email protected]

Biografija

Dugogodišnje profesionalno iskustvo stekla je radeći kao tehnički saradnik, te kao rukovodilac sektora za podršku (back office) u Brokersko-dilerskom društvu „Eurobroker“ a.d. Banjaluka, kao rukovodilac organizacione jedinice za podršku u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d. Banjaluka, te kao administrativni menadžer u konsultantskoj kompaniji “Consultin” doo Banjaluka.

Majka jednog djeteta.