Dragana Rakita

Savjetnik za računovodstvene poslove

Telefon: +387 51 922060

Email: [email protected]

Biografija

Završila je osnovnu školu i srednju školu u Novom Gradu, te stekla diplomu iz ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2016. godine. Počela je svoju karijeru u Marcello d.o.o. gdje je stekla iskustvo u vođenju knjiga robe-materijala i finansija.

Posjeduje licencu ovlašćenog računovođe. Udana je i majka dvoje djece. Aktivno govori engleski jezik.