Milodanka Popadić

Rukovodilac sektora računovodstvenih usluga i savjetovanja, Viši stručni savjetnik za računovodstvene poslove

Telefon: +387 51 922 060

Email: milodanka.popadic@vela.ba

Biografija

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci 2007. godine, smjer Finansijski menadžmet.

Dugogodišnje profesionalno iskustvo sticala je radeći u kompanijama „Orion 3“ doo Banjaluka, „Dragstor Dragan“ doo Banjaluka, te konsultantskoj kući „Consultin“ doo Banjaluka i to na poslovima finansija i računovodstva.

Posjeduje zvanje sertifikovanog računovođe, te aktivno govori engleski jezik