Milana Ostić

Viši stručni savjetnik za poslovno i finansijsko savjetovanje

Telefon: +387 51 922 056

Email: milana.ostic@vela.ba

Biografija

Rođena 1979. godine. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 2003. godine. Najviše znanja i iskustva ima u oblasti finansijskih tržišta i korporativnog upravljanja. Iskustvo je sticala radeći u Brokersko-dilerskom društvu „Eurobroker“ a.d. prvo na poziciji brokera, preko rukovodioca sektora za trgovanje do zakonskog zastupnika, a potom kao investiciono menadžer i rukovodilac u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d. Banjaluka. Bila je Predsjednik Nadzornog odbora Banjalučke berze a.d. i član je Nadzornog odbora ZIF „Euroinvestment fond“ a.d. Banjaluka.

Prije pridruživanja timu VELA consulting, radila je na poslovima savjetnika za poslovno i finansijsko savjetovanje u konsultanstkoj kompaniji Consultin d.o.o. Banjaluka.

Udata je, majka dvoje djece.

Aktivno govori engleski jezik.