Ljubinka Kovačević

Administrativni menadžer

Telefon: +387 51 922 058

Email: ljubinka.kovacevic@vela.ba

Biografija

Obavlja poslove Administrativnog menadžera u Sektoru računovodstvenih usluga i savjetovanja.

Po zanimanju diplomirani ekonomista, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci 2014. godine, smjer Menadžment i preduzetništvo.
Član je Saveza računovođa i revizora RS.

Svoje dosadašnje profesionalno iskustvo gradila u konsultanstvkoj kompaniji Consultin doo Banjaluka, na poslovima računovodstva.

Govori engleski jezik.